محصولات

 • دستگاه آر اف فرکشنال لینوکس


  دستگاه آر اف فرکشنال


  دستگاه آر اف فرکشنال یا آر اف سوزنی لینوکس Fractional Rf Linux :


  هندپیس سوزنی 25 و 49 و 81 نیدل 

  هندپیس ماتریکس برای جوانسازی

  امکان کارکرد Invasive و Non Invasive

  انتقال گرمای سالم و ایمن به عمق پوست بیمار

  ایمنی گرمای خروجی به علت انتقال از آر اف در مقایسه با لیزر co2 فرکشنال

  فرکشنال رادیو فرکوئنسی آر اف فرکشنال فرکشنال سوزنی

تصاویر

نظر شما