آموزش

 • چرا سیستمهای وکیوم ماساژ اینقدر اثر گذارند؟
  یکی از محصولاتی،که در چند سال اخیر در زمینه پوست وزیبایی به منظور درمان غیرتهاجمی سلولیت وایجاد تناسب اندام و لاغری ارائه شده اند،دستگاه های وکیوم-ماساژ هستند.این بحث اشاره ای کوتاه بر اصول علمی وفیزیولوژیکی این روش وساختار فنی این محصول دارد. With vacuum-massage systems


  کلیات

  همانگونه که مطلعید بسیاری از درمانهای پزشکی،با توجه به شرایط فیزیولوژیک حاصل از بیماری،برنامه ریزی واجرا می شوند.به عبارتی می توان گفت:رعایت این اصول تا حدودی موفقیت درمان را تضمین می نماید.بنابراین مروری بر مکانیسم وشرایط فیزیولوژیک تشکیل سلولیت ،چاقی وعدم تناسب اندام وتطبیق آنها با برنامه ها ونتایج سیستم های وکیوم –ماساژ ،نشان خواهد داد که آیا برنامه ها واثرات این محصولات ،روشی علمی وعملی برای درمان مشکلات فوق هستند یا خیر؟

  امروزه کلماتی چون لاغری ،چاقی،سلولیت وتناسب اندام ،عناوین بسیاری از آگهی های خدمات پوست وزیبایی را ،که مخاطبین فراوانی نیز دارند،تشکیل می دهند.ولی قطعا" درمانی موفق خواهد بود که بر پایه اصول علمی ثابت شده وبا ایمن ترین روش ممکنه اجرا گردد.در پایان این بحث ،خواهیم دید که سازندگان سیستمهای وکیوم-ماساژ چنین هدفی را دنبال کرده اند.

  سلولیت

  در نگاه اول، واژه cellulitis ،معنی عفونت والتهاب سلولها را در ذهن تداعی می کند.ولی این واژه در زیبایی به معنی لیپودیستروفی لوکالیزه استفاده می شود.همین تشابه ،موجب گردیده که در زبانهای مختلف،تنوعی از اصطلاحات را جهت اشاره به سلولیت بکار برند.با همه اینها ،اصطلاح سلولیت مقبولیت بیشتری دارد.سلولیت سالها به عنوان یک مشکل زیبایی،بسیار کم اهمیت تلقی می شد وبسیاری از متخصصین حتی از ورود به این بحث خودداری می کردند.ولی امروزه مورد توجه بسیاری از مراکز علمی دنیا است.سلولیت یک بی نظمی وتغییر در بافت زیر جلدی به علل مختلف است.در لغت نامه پزشکی ،سلولیت (pani cellulitis) بصورت زیر تعریف شده است:یک بی نظمی غیرالتهابی زیر جلدی که که منجر به نواحی دردآور؛سفت ومتورم می گردد.

  بسیاری  سلولیت را منحصرا یک مشکل زیبایی در نظر می گیرند.در حالیکه این یک بیماری است و90% زنان دارای اشکال متفاوت آن هستند.سلولیت در ابتدا محدود وبی خطر است ولی در مراحل پیشرفته ،این بیماری رنج آور بوده وضمن تاثیر در شکل فیزیکی اندام،با اختلال گردش خون همراه است.سلولیت معمولا در نواحی ران،باسن،شکم،لگن،کمر،پهلوها،بازو ومچ پا شکل می گیرد.

  تشکیل سلولیت

  سلولیت فرایند تغییر شکل بافت پیوندی است که بطور تدریجی شروع شده وبه فیبروز بدون التهاب ختم می شود.سلولیت اغلب در زنان اتفاق می افتد.این امر بدلیل تفاوت ساختار بافت پیوندی زنان با مردان ونیز افزایش ناگهانی سطح هورمون بطور ماهیانه در زنان است.بدین ترتیب که:سلولیت با تجمع چربیها در حفرات موجود در بافت هیپودرم شروع می شود واین در حالی است که حجم این حفرات در زنان بیشتر از مردان بوده وتغییرات ناگهانی هورمونی تاثیر بسزایی در تجمع چربیها در این حفرات دارند.

  تشکیل سلولیت از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده وبه عوامل گوناگونی چون ژنتیک،جنسیت ،تغییرات هورمونی،رژیم غذایی،وزن،سن،حالات روحی و وضعیت تحرک فرد بستگی دارد.به هر حال ،عوامل فوق  موجب تجمع چربی در سلولهای چربی ،بزرگ شدن آنها وشروع تشکیل سلولیت می شوند.بدین ترتیب که:

  سلولهای چربی با بزرگ شدن خود روی عروق لنفی ومویرگ های اطراف خود فشار آورده وموجب اختلال تخلیه لنف وجریان خون در آنها می گردند.تا جائیکه در بعضی نقاط جریان خون ولنف به طور کامل قطع می شود.بنابر این مواد زائد حاصل از متابولیسم در آنها افزایش یافته وضمن تغییر شیمیایی محیط ، در دیواره های آنها رسوب می نمایند.

  همچنین منافذ جداره عروق گشاد شده وموجب تراوش آب،پلاسما وپروتئین ها به حفره های بینابینی ونهایتا تورم موضع وغلیظ شدن فزاینده مایع میان بافتی می شوند،عوامل فوق با کاهش شدید متابولیسم ومبادلات حیاتی در موضع همراهند.بنابراین بافت های فیبری نیز فیبروزه شده وگره های چربی را بطور کاملencapsulate می کنند.پدیده فوق باعث می شود که در دسترسی بدن به بافت سلولیت غیرممکن بوده واستفاده از رژیم های لاغری و ورزش در برداشت چربی از بافت سلولیت ناموفق باشد.فقدان خاصیت ارتجاعی طبیعی و ورم نواحی متورم از آب و مواد زائد حالتی را بوجود می آورند که به orange peel skin معروف است(ظاهر پوست پرتقالی).بطوریکه کشیدن ،نیشگون گرفتن وصاف کردن چین ها دردآور وغیرممکن می گردد.

  اگر یک بافت سلولیت رازیر میکروسکوپ نگاه کنید خواهید دید موقعیت کلاژن ،که باید افقی باشد،شکسته شده وبعضا عمودی شده است.

  پس بطور کلی شکل گیری سلولیت یعنی:

  • ·         تجمع چربی در سلولهای چربی
  • ·         کاهش وتوقف تخلیه لنفی وجریان خون مویرگی
  • ·         افزایش مواد زاید وسمی حاصل از متابولیسم
  • ·         کاهش متابولیسم وتبادلات حیاتی
  • ·         افزایش ورم بافتی وفیبروزه شدن بافت همبند

  بسیاری پدیده سلولیت وچاقی را یکی می دانند.ولی این دو عارضه کاملا از هم متفاوتند زیرا چاقی یعنی:

  افزایش وزن با تجمع چربی(بیشتر در ناحیه شکم) ،بدون درد وناصافی پوست در نواحی چاق که در هر دو جنس بروز می کند وبا رعایت رژیم غذایی قابل درمان است.ولی سلولیت یعنی:

  تجمع چربی،بعضا بدون افزایش وزن ،در نواحی خاصی از بدن ،به همراه تغییرات بافت همبند وظاهر ناهموار(پوست پرتقالی)که بیشتر در زنان بروز می کند وبا رژیم درمانی برطرف نمی گردد.

  درمان با وکیوم-ماساژ

  همانگونه که در اول بحث اشاره شد قطعا درمانی موفق خواهد بود که با نگاهی علمی به شرایط فیزیولوژیک بافت سلولیت بافت ،برنامه ریزی واجرا گردد.با این نگرش ،در زیر به بررسی ساختار وبرنامه های درمانی سیستمهای وکیوم-ماساژ می پردازیم.

  ساختار

  ساختار مکانیکی والکترونیکی این سیستم ها اغلب شامل یک پمپ وکیوم است.که به یک کنترولر الکترونیکی با نرم افزار ویژه سپرده شده است. در زیر بلوک دیاگرام کلی آن آورده شده است.

  در بخش تشکیل سلولیت به این مطلب اشاره شد.که سلولیت یعنی: تجمع چربی ها در سلولهای چربی ،کاهش وتوقف جریان خون ولنف،افزایش مواد زائد وسمی حاصل از متابولیسم ،کاهش متابولیسم وتبادلات حیاتی،ورم وفیبروز بافت همبند.

  حال به نظر شما برای از بین بردن شرایط فوق وبرگرداندن بافت  سلولیت به حالت طبیعی چه باید کرد؟

  مطمئنا شما هم موافقید که برای درمان سلولیت حداقل باید:

  • ·         جریان خون مویرگی در موضع افزایش داده شود.
  • ·         اب ومواد سمی زائد بوسیله درناژ لنفی از موضع خارج گردد.
  • ·         متابولیسم از طریق اکسیژن رسانی افزایش یابد.
  • ·         سایز سلولهای چربی کوچک شود.
  • ·         وبا تحریک فیبرها،خاصیت الاستیسیتی بافت همبند باز گردانده شود.

  اگر موارد فوق را به عنوان یک برنامه درمانی موثر در درمان سلولیت بپذیریم این نتیجه حاصل خواهد شد که سلولیت بوسیله رژیم درمانی،ورزش وروشهای معمول در تناسب اندام،قابل درمان نیست،زیرا هیچ کدام  از این روش ها نمی توانند اثرات فیزیولوژیک یاد شده را بطور همزمان به بافت سلولیت اعمال نمایند.بطور مثال:

  در رژیم درمانی،به فرد غذای کم کالری داده می شود تا بدن از چربیهای ذخیره شده استفاده نماید.در حالیکه چربیهای ناحیه سلولیت ،در حفرات فیبروزه بافت همبند به دام افتاده اند وبعلت کاهش ویا توقف جریان خون در موضع ،وارد شدن آنها به چرخه سوخت وساز بدن براحتی امکانپذیر نیست.بنابراین استفاده از رژیم کم کالری به منظور درمان سلولیت ، موجب لاغری عمومی بدن،بخصوص صورت ،شده ولیکن در کاهش حجم سلولیت تاثیر چندانی نخواهد داشت.

  علت موفقیت سیستم های وکیوم-ماساژ در درمان سلولیت بدین دلیل است که ساختار نرم افزاری تنظیم وکیوم وشکل موج وکیوم ،در آنها بر اساس نظر تراپیست ها تنظیم شده است. بدین ترتیب که ، قبل از ساخت این سیستم ها ، نوع وشکل اعمال وحرکات مورد نیاز ،برای ایجاد اثرات فیزیولوژیکی لازم در جهت درمان سلولیت،از صدها تراپیست استعلام وبصورت عملی اجرا گردیده اند تا نتایج درمانی آنها به اثبات برسند.سپس ساختار مکانیکی والکترونیکی را با نگرش به موارد فوق، طوری برنامه ریزی نموده اند که عین حرکات وروشهای پیشنهادی تراپیست ها را روی بافت سلولیت اعمال نمایند.

  بر همین اساس در این سیستم ها میزان مکش وشکل موج آن ، به ازاء هر کدام از مراحل درمانی سلولیت مانند افزایش جریان خون مویرگی ، تحریک فیبرها،درناژ لنفی،اکسیژن تراپی وخرد کردن چربیها ، به شکل ویژه طراحی شده است که درمانگر با اعمال منظم آنها بر اساس پروتکل درمانی دستگاه،به نتایج فیزیولوژیکی مورد نظر می رسد.

  یاآوری این نکته ضروری است روش درمانی این سیستم ها از سوی FDA نیز مورد تایید قرار گرفته است.

  کاربرد

  این سیستم ها اول با هدف درمان سلولیت ساخته وارائه شدند ولی با توجه به اثرات فیزیولوژیک آنها در بافت،مانند افزایش جریان خون ومتابولیسم ،اکسیژن تراپی،درناژ لنفی وبهبود الاستیسیتی ، به سرعت در درمان بسیاری از مشکلات دیگر وارائه خدمات متنوع زیبایی نیز گسترش یافتند .

  کاربردهای ترکیبی

  برخی از سازندگان سیستم های وکیوم-ماساژ، آنها را بصورت ترکیبی با تکنولوژی های دیگر،که موجب تشدید اثرات وبهبود نتایج آنها میگردند،ارائه می دهند.از آن جمله می توان به ارائه ترکیبی این سیستم ها به همراه فتوتراپی ،اولتراسوند،infrared،لیزرتراپی،ترموتراپی وغیره اشاره نمود.که در این دستگاه از روش ترموتراپی استفاده شده است ،البته در همه روشهای ترکیبی فوق در نهایت  گرما ایجاد شده و از گرمای ایجاد شده در درمان استفاده میشود .

  بطور مثال در اولتراسوند که اخیرا محبوبیت زیادی در بین پزشکان ایجاد کرده است وقتی امواج اولتراسوند از بافت های بدن عبور می کنند.دو اثر عمده به جا می گذارند:

  1. 1.      اثر مکانیکی:امواج اولتراسوند با توجه به فرکانس وساختار موجی شان ،موجب نوسان بافت های بدن یا به اصطلاح میکروماساژ بافت ها می شوند.
  2. 2.      اثر حرارتی:اصطکاک عبور امواج اولتراسوند از بافت ها به همراه میکروماساژ (اثر مکانیکی)، موجب تولید حرارت در بافت می شود.

  در صورت اعمال امواج اولتراسوند با مد Continuous اثر حرارتی غالب شده واثر مکانیکی کاهش می یابد وبالعکس،در صورت اعمال آن بصورت پالسی،اثر مکانیکی غالب شده واثر حرارتی کاهش می یابد.

  همانطور که می بینید از اولتراسوند جهت تولید گرما استفاده میشود ولی در این دستگاه شما از ابتدا گرمای کنترل شده و قابل تحملی  را روی سرهر دو پروپ خواهید داشت

  اگر وکیوم-ماساژ موجب افزایش جریان خون موضعی ،خردشدن چربیها،افزایش متابولیسم،درناژلنفی وغیره در سطح ماکرو می شود ترمو تراپی همه این اثرات را در سطح میکرو  ایجاد می کندومطمئنا در صورت اعمال همزمان اثرات این دو تکنولوژی بر بافت سلولیت ،اثرات آنها تشدید گردیده ونتایج درمانی بسیار موثرتری را بدنبال خواهد داشت.

  فتوتراپی

  امروزه انرژی موجود در فوتون های نور،که هر روز با طلوع آفتاب حیات دوباره ای به کره خاکی ما می بخشند،ونیز گستره کاربرد آن در تکنولوژی های گوناگون،برهیچ کسی پوشیده نیست.

  اگر فوتون های نور با طول موج وشدت مناسب بر پوست تابیده شوند ضمن جذب شدن در موارد بیولوزیک بدن،انرزی خود را به احشاء سلولی منتقل نموده واثراتی چون افزایش متابولیسم ،افزایش microcirculation،تولید حرارت وrelaxation را در موضع بدنبال خواهد داشت.بنابراین سیستم های ترکیبی با این تکنولوژی نیز ،همانگونه که در ترکیب با ترموتراپی بیان گردید،دارای اثراتی بیشتر وموثرتر از حالت منفرد خواهند بود.

  ما تا ه حال فقط در مورد دو مکانیسم بحث کردیم 1-وکیوم ماساژ  2-رادیو فرکوئنسی 

  دستگاه پیشنهادی برای لاغری بهتر است کویتیشن هم داشته باشد که کمی در مورد کویتیشن هم صحبت میکنیم

  دستگاه کویتیشن:

  با تولید امواج اولتراسونیک که فرکانس پایین و شدت بالایی دارند، در بافت چربی لرزش ایجاد می‌نماید و با ایجاد فشار در این بافت حباب‌هایی در بین سلول‌های چربی ایجاد می‌کند. فشار ناشی از حباب‌های ایجاد شده و نیز لرزش، باعث پاره شدن غشای سلول‌های چربی شده و نهایتاً منجر می‌شود که چربی آزاد شده از سلول‌های چربی وارد رگ‌های لنفاوی و نهایتاً عروق خونی شوند. بافت چربی در مقابل لرزش ایجادشده از طریق دستگاه نمی‌تواند مقاومت کند و متلاشی می‌شود. این امواج اثرات کمتری بر بافت عروقی، سیستم عصبی و ماهیچه‌ها دارند؛ ولی بی تأثیر بر این بافت‌ها نیز نمی‌باشند.

  زمانی که حباب های پرانرژی ریز درداخل مایعات به حرکت درمی آیند به داخل سلول نفوذ کرده وباارتعاش شدید سبب تخریب سلول میشونددربدن نزدیکترین بافت به مایع چربی بوده وبراین اساس میتوان سلولیت و چربی موضعی راازبین برد.
  این سیستم یک روش غیر تهاجمی بوده وجهت درمان سلولیت وچاقی موضعی درنواحی شکم ، پهلوها ، ران ، ساق ، بازو و پشت قابل اجرااست .از این روش درناحیه سر ، گردن وسینه ونواحی ژنیتال وgroin نمیتوان استفاده کرد .  

  پس از بلوغ ، تکثیر سلول های چربی متوقف می شود ، در نتیجه تعداد سلول های چربی در بزرگسالان ثابت است ، اما اندازۀ این سلول ها می تواند در اثر افزایش وزن ، تغییرات هورمونی ، مصرف Fast Food و عدم تحرک و استرس زیاد ، تا چندین برابر اندازۀ نرمال آن افزایش یابد.متاسفانه همۀ ما به نوعی درگیرعوامل یاد شده هستیم.
  سلولیت هم نوع دیگری از بافت دارای چربی می باشد که در مناطق خاص بدن تجمع یافته ، افزایش سایز ایجاد میکند و به شدت تناسب اندام فرد را از بین می برد. سلولیت هم در خانم های چاق و هم در لاغرها وجود دارد و باعث ناصاف شدن سطح پوست می گردد . سلولیت اغلب خانم های بزرگتر از 20 سال را درگیر می کند و انواع گوناگونی دارد.
  هرقدر مناطق درگیر و میزان چاقی های موضعی کمتر باشد ، زیبائی و تناسب اندام فرد بیشتر و بارزتر است. داخل ران ، خارج ران ( ( Saddle Bags ، بازوها( Uper armsf ) ، (Bingo Wings ) ، پهلوها ( (Love Handle ، دورشکم ( Spare tyre ) و باسن ، شایعترین مکان های تشکیل سلولیت و چاقی های موضعی می باشند و یک رژیم غذائی کم کالری معمولاً برای درمان چاقی های این مناطق کافی نیست.
  روش های متعددی برای بهبود تناسب اندام پیشنهاد می شود ، از جمله رژیم ، ورزش ، روشهای جراحی و تکنیک های جدید و غیر تهاجمی . اولتراسوند – کویتیشن از جملۀ جدیدترین این روشهاست .
  انجام کویتیشن در بافت چربی ، سبب تشکیل حبابهای ریز در اطراف سلول های چربی می شود که به شدت تحت تاثیر امواج اولتراسوند ، در حال لرزش و فوران می باشند ، برخورد این حبابها با دیوارۀ سلول های چربی و ترکیدن آنها سبب پارگی دیوارۀ سلول و بیرون ریختن چربی درون سلولی ( تری گلیسرید) و خروج آب درون سلولی می گردد.
  آب درون سلولی بوسیله سیستم درناژ لنفاوی تخلیه و در کلیه ها به شکل ادرار دفع می شود. از این رو یکی دو روز بعد از انجام کویتیشن دفعات ادرار افزایش می یابد.تغییر رنگ و بوی ادرار هم در بعضی بیماران چاق دیده شده است .
  ‚ و اما چربی درون سلولی ( تری گلیسرید ) که با کویتیشن آزاد شده ، بوسیلۀ آنزیم ها به گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد تجزیه می شود. گلیسرول نوعی چربی محلول در آب است که پس از کویتیشن وارد گردش خون می شود و هر سلولی که نیاز به انرژی دارد آنرا از خون دریافت کرده به مصرف سوخت و ساز ( متابولیسم ) می رساند. اسیدهای چرب (غیرمحلول در آب ) بوسیلۀ سیستم گردش لنفاوی به کبد برده می شوند و در آنجا به مولکول های دیگری تبدیل می شوند و مثل گلیسرول در سلولها به سوخت و ساز می رسند.

  همانطور که خواندید ، در هر جلسه استفاده از
  دستگاه کویتیشن , تعدادی از سلولهای چربی از بین میروند و چون تکثیر آنها غیر ممکن است ، پس درمان با کویتیشن ماندگار و همیشگی است.
  درواقع بدون جراحی و کاملاً ایمن توانسته ایم با کمک دستگاه لاغری کویتیشن سلول های چربی را از بین ببریم . اثر دستگاه کویتیشن تا 3 ماه در بافت چربی ادامه دارد و همینطور بهتر می شود.فاصله بین جلسات ، به ازای هر 1 ساعت کویتیشن ، 7 الی 15 روز است و کل درمان در 5 تا 20 جلسه انجام می گردد  دستگاه لاغری کویتیشن الینا شیپ معجزه لاغری :دستگاه لاغری کویتیشن  بازدید : 184 ۱۳۹۸/۱۰/۱

نظر شما