• آموزش کار با دستگاه لیزر

  رایگان


  اطلاعات ورکشاپ 


  استاد: آقاي دکتر نظری  (مدرس دانشگاه صنعتی شریف)

  تاریخ : ۲۶ مهر

  شروع کلاس از ساعت ۹ صبح


   سر فصل ها


  - معرفی فیزیک لیزر

  - معرفی انواع لیزرها و تفاوتهایشان

  - مهمترین لیزرهای پزشکی و تفکیک بر اساس کاربردها

  - لیزرهای هیر ریمووال

  - لیزرهای ضایعات عروقی  

  - لیزرهای پیگمان و تتو

  - تنظیمات پارامترهای انرژی ،فلوئنس، پهنای پالس، و... به تفکیک هر لیزر

  - اشنایی با مباحث فنی ،کالیبراسیون ، و سیفتی کار با لیزر


  ضمنا جهت حصول اطمينال از حضور قطعي در كلاس مبلغ 200 هزار تومان هنگام ثبت نام دریافت می گردد که بعد از اتمام کلاس نقدا عودت داده خواهد شد.
ثبت درخواست حضور در کلاس آموزشی